Yleiset myyntiehdot

Myyntiehtoja sovelletaan kun mainostaja, mediatoimisto, mainostoimisto tai muu mainonnan
palveluyritys (jäljempänä “Asiakas”), ostaa mainontaa ja/tai palveluita Revalue Media Oy:ltä.
Mainontaa ja/tai palveluita ostaessaan Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä myyntiehtoja,
sekä mahdollisia osapuolten erikseen sopimia ehtoja.
Aineistojen toimitus
Asiakas on vastuussa aineistojen toimittamisesta sovitun aikataulun mukaisesti Revalue Media
Oy:n edellyttämässä muodossa. Aineistot tulee toimittaa osoitteeseen info@remedia.fi.
Adcoin-mainonnan materiaalit tulee toimittaa viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen kampanjan
alkua ja mahdolliset muut materiaalit yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.
Mikäli materiaalija ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, Revalue Media ei takaa julkaisua
sovittuna ajankohtana.
Aineistojen valmistus ja säilytys
Revalue Median kautta tuotettujen materiaalien valmistuksesta ja käyttöoikeuksista veloitetaan
kulloinkin voimassaolevan hinnaston tai tarjouksen mukaisesti.
Revalue Media ei ole velvollinen säilyttämään Asiakkaan toimittamaa tai Asiakkaalle tuotettua
aineistoa julkaisun jälkeen, ellei toisin sovita.
Kampanja
Kampanjat toteutetaan ja todennetaan Revalue Media Oy:n toimesta, joko Adcoinin
mainonnanhallintajärjestelmällä tai muulla järjestelmällä. Kampanja katsotaan toteutuneeksi kun
se saavuttaa määräaikaan mennessä 95% sovituista reaktioista ja/tai näytöistä. Mikäli yli 5%
sovitusta jää puuttumaan, kampanjaa jatketaan yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti tai
toteutumatta jääneet reaktiot ja/tai näytöt hyvitetään seuraavan kampanjan yhteydessä.
Vastuu julkaisemisesta ja sisällöstä
Revalue Median vastuu mainoksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä
rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.
Revalue Media ei vastaa virheistä aineiston sisällössä tai käyttöoikeuksissa.
Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että aineisto ei loukkaa tekijän-, patentti- tai muuta
immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta. Asiakkaan tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa
henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä
mainoksessa ja mainoksen kohdesivuilla sekä mainonnan kohdetekniikoita käyttäessään.

Maksuehto
Maksuehto on 14 päivää netto. Myöhästyneistä suorituksista peritään lain mukainen
viivästyskorko. Laskua koskevat huomautukset on tehtävä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa
laskun lähettämisestä.
Peruutukset
Peruutuksen voi tehdä veloituksetta kahta viikkoa (14 vuorokautta) ennen kampanjan sovittua
aloituspäivää. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin, veloitamme 50% kampanjan nettohinnasta.
Aineistopäivän jälkeisistä peruutuksista veloitamme 100% koko kampanjan nettohinnasta.
Luottamuksellisuus
Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki yhteistyön kannalta luottamuksellisiksi
ymmärrettävät tiedot ja sitoutuvat myös olemaan luovuttamatta niitä ulkopuolisille ja käyttämättä
tietoja muuhun kuin sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.